نخستين تمرين عزت اللهي با روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزتاللهي پس از پشــت سر گذاشــتن بازيهاي تيم ملي در انتخابي جام جهاني 2018 روســيه و استراحت پايان فصل خود، از ديروز در تمرينات پيش از فصل روستوف حضور يافت.

هافبك تيم ملي ايران روز گذشــته به اتريش رسيد و نخستين تمرين خود را همراه با روستوف انجام داد تا آماده فصل جديد فوتبال روسيه شود. عزتاللهي كه در نيمفصل به صورت قرضي راهي آنژي ماخاچ كاال شده بود، اين فصل دوباره در روستوف حضور خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.