كرانچار، بازيكن افغانستاني را نخواست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد هاشــمي مدافع وسط اهل افغانستان كه چند روزي در تمرينات سپاهان حضور داشت در بازي تداركاتي اين تيم مقابل اميدهاي سپاهان به ميدان رفت اما در نهايت نتوانست نظر زالتكو كرانچار را براي امضاي قرارداد جلب كند. كرانچار در پايان اين بازي به مسووالن باشگاه سپاهان اعالم كرد به هاشمي نيازي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.