زاهدي به تيم ايسلندي پيوست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شهاب زاهدي فصل گذشته به صورت قرضي و به مدت نيمفصل به ماشينسازي پيوســت و بايــد در فصــل هفدهــم بــه پرسپوليس برميگشــت اما برانكو تمايلي براي حفظ او نداشــت و همين مهم سبب شــد تا زاهدي از پرسپوليس جدا شود. اين بازيكن با تيم IBV به توافق رســيد تا در تيمي از ليگ برتر ايسلند براي فصل جديد توپ بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.