شهرآورد نفتيها آخر هفته در آبادان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شهرآورد نفتيهاي جنوب كشــور جمعه آينده در آبادان برگزار خواهد شد. تيمهاي صنعتنفت آبادان و نفت اميديه روز جمعه در ديداري دوستانه در شهر آبادان به مصاف هم خواهند رفت. نكته جالب اين است كه در ابتدا از نفت مسجدسليمان بهعنوان حريف تداركاتي صنعتنفت آبادان نام برده ميشد اما مسجدسليمانيها براي بازي تداركاتي دعوت نشدند و اين تيم دسته دومي نفت اميديه است كه قرار است در بازي دوستانه برابر تيم ليگ برتري صنعتنفت آبادان قرار بگيرد. اين بازي قرار اســت جمعه ساعت 20 در ورزشگاه تختي آبادان انجام شود تا صنعتنفت خود را آماده حضور در هفدهمين دوره ليگ برتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.