قهرمان جهان، آماده مبارزه با داعش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرمان پيشين بوكس سبك وزن جهان اعالم كرد كه آماده مبارزه با گروهك تروريستي داعش است. ماني پاكيائو كه در حال حاضر بهعنوان يك سياستمدار و همچنين نيروي ذخيره نظامي در فيليپين فعاليت ميكند، در بازديد از پايگاه نظاميان فيليپيني در جنوب كشورش به آنها گفت كه حاضر است در كنار آنها عليه داعش مبارزه كند. شهر ماناوي با جمعيت 400 هزار نفر در فاصله 1000 كيلومتري مانيل، پايتخت فيليپين قرار دارد و مدتي تحت سلطه نيروهاي داعش بود و ارتش فيليپين در حال مبارزه براي از بين بردن تروريستهاست. تاكنون 114 نظامي فيليپيني در اين شهر كشته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.