حاجيصفي ميتواند مهاجم باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بي شــك سرمربي پانيونيوس يكي از افرادي بود كه پس از شكست در ليگ اروپا از شــدت ناراحتي دوست نداشــت حرفي بزند اما او در كنفرانس مطبوعاتي مقابل خبرنگارها نشست و درباره باخت خانگی صحبت كرد.

ميخائيل گريگوريو گفت: «عدم تمركز الزم باعث شد تا نتوانيم به اهدافمان برســيم. در بازي رفت ايجاد فرصت ســخت بود اما اينبار موقعيتهايي براي گلزني ايجاد كرديم. بازي بســتهاي بود و براي رسيدن به گل موفق نشديم زيرا خوششانس نبوديم. اگر در همان دقايق ابتدايي يك گل به ثمر ميرسانديم اوضاع فرق ميكرد اما اين اتفاق رخ نداد و من هم از هواداران پانيونيوس عذر ميخواهم كه موفق نشديم به ليگ اروپا صعود كنيم.» حاجيصفي در تيم ملي ايران نقش يك هافبك مياني را بازي ميكند. در پانيونيوس اما او در سمت چپ خط دفاع بازي ميكند. گريگوريو درباره بازي احسان در پست دفاع چپ اينگونه پاسخ داد: «پست واقعي حاجي صفي دفاع چپ است كه توانمندي ايجاد حمله به سمت دروازه حريف را نيز دارد. پس از جدايي تاسوال و انتقالش به ليگ فرانسه اين پست براي حاجي صفي در نظر گرفته شد. بنابراين ما ميخواهيم در اين پست بازي فعال و هجومي داشته باشيم. حاجي صفي ميتواند اين كار را بكند، البته او در پستهاي ديگر همانند هافبك دفاعي و مهاجم منطقهاي نيز ميتواند بازي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.