روزهاي دور از تركيب خالد تساوي‌سئول‌بدون‌شفيعي‌

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نيمكت نشينيهاي خالد شــفيعي در كره جنوبي كماكان ادامه دارد. تيم ســئول در يكي از بازيهاي روز آغازين هفته بيست و پنجم كي ليگ كره جنوبي در حالي كه خالد شــفيعي را همانند بازي قبل در فهرســت خود داشت، در خانه دائگو به ميدان رفت. شــفيعي كه بعد از رفتن به اف. سي. سئول در 6 بازي اخير تنها يك نيمه بازي كرده و ســه هفته را به دليل مصدوميت از دست داده، باز هم نيمكت نشين بود. ياران شــفيعي برابر دائگو به تساوي 2 بر 2 دست يافتند كه با اين نتيجه 38 امتيازي شدند و در رده پنجم جدول كي ليگ كره ماندند.

براي پرسپوليس با من صحبت شده اما... ذوالفقارنسب:‌اعالم‌هيات‌مديره‌جدي ‌د دو‌سه‌ماه‌ديگر‌طول‌م ‌يكشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.