فنرباغچه به دنبال سولدادو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فنرباغچه در تالش اســت كه روبرتو سولدادو، مهاجم ويارئال را به خدمت بگيرد.

برخــي گزارشهــا در تركيه حاكي از آن اســت كــه اين مهاجم ســابق تاتنهام، والنســيا و ختافه با فنرباغچه به توافق اوليه رسيده است. بشــيكتاش و ترابوزاناسپور هم اين بازيكن را ميخواهند.

البته بشــيكتاش اخيــرا آلوارو نگردو، يك مهاجم اسپانيايي ديگر را به خدمت گرفته است.

نمايندگان فنرباغچه به اسپانيا رفتهانــد تا درباره انتقــال او مذاكره كنند. اين بازيكن در فصل گذشــته پس از رهايی از مصدوميت از ناحيه رباط صليبي، 10 بازي در ليگ انجام داد و 4 گل زد و 3 گل ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.