فينال ليگ قهرمانان در نيويورك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فينال مهمترين مسابقات باشگاهي جهان در آيندهاي نزديك ممكن است براي اولين بار در خارج از اروپا برگزار شود. يوفا مشغول بررسي طرحي است كه به موجب آن فينال ليگ قهرمانان اروپا، براي اولين بار خارج از مرزهاي قاره سبز برگزار شود و اولين گزينه هم نيويورك است. طبق گزارش ماركا، برگزاري فينال ليگ قهرمانان اروپا در قارهاي ديگر هنوز قطعي نيست اما مسووالن يوفا قصد دارند شرايط را براي برگزاري اين بازي در خارج از قاره اروپا از سال 2020 به بعد ارزيابي كنند. فينال ليگ قهرمانان فصل 2017-18 قرار است در شهر كيف پايتخت اوكراين برگزار شود و براي فصل بعد از آن هم شهرهاي مادريد و استاديوم تازه تأسيس واندا متروپوليتانو (خانه جديد اتلتيكو) و باكو در رقابت هستند. با اين حال احتمال دارد كه فينال ليگ قهرمانان سال 2020 در خارج از مرزهاي قاره اروپا برگزار شود و از نيويورك بهعنوان محتملترين گزينه در صورت تصويب اين طرح ياد ميشود. هدف يوفا از انجام اين كار، افزايش محبوبيت ليگ قهرمانان اروپا و به تبع آن جذب مخاطب بيشتر براي فروش حق پخش تلويزيوني در خارج از قاره سبز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.