میثم مجیدي در تمرين الشمال قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميثم مجيدي كه به تازگي به تيم الشمال قطر پيوسته ديشب راهي قطر شد تا بتواند هرچه زودتر خود را براي آغاز فصــل جديد ليگ يك قطر آماده كند.

مجيدي به احتمال فراوان از امروز در تمرين الشمال شــركت ميكند تا بتواند با شــروع رقابتهــا در تركيب اصلي تيمش بــه ميدان برود. مجيدي در ليــگ پانزدهم در اســتقالل پرويز مظلومي بازيكن ثابــت تيمش بود اما از ليگ شانزدهم كه منصوريان به اين تيم آمد هرگز به بازي گرفته نشــد تا مجبور شــود در نيمفصل دوم به صبا بــرود. او با صبا تجربه تلخي داشــت. به طوري كه در پايان ليگ شــانزدهم همراه اين تيم به ليگ يك سقوط كرد.

مجيدي كه در ليگ برتر تيمي را خواهان خود نميديد مجبور شــد به ليگ يك قطر برود تــا حداقل از نظر مالــي متضرر نشــود. او كه فصل قبل براي صبا در دو پست دفاع چپ و دفاع مركزي به ميدان رفت، در الشــمال به احتمال فراوان در پســت اصلياش كه همان دفاع چپ است به ميدان خواهد رفت.

هر چند گفته ميشــود سرمربي الشــمال روي مجيــدي بهعنــوان ذخيرهاي براي مدافعان مركزي تيمش حساب باز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.