آغاز تمرينات السد با ژاوي و گنجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

السد قطر كه با در اختيار داشتن ژاوي هرناندز، بازيكن سابق بارسلونا و مرتضي پورعليگنجي، مليپوش ايراني اردوي 15 روزهاي در اروپا برپا كرده بود، پس از اســتراحت 4 روزه دور جديد تمرينات خود را در شــهر دوحه از سر گرفت. السد در فصل گذشته ليگ ستارگان قطر عنوان نايب قهرماني را به دست آورد. اين تيم در كاپ و امير كاپ قطر نيز جامهاي قهرماني را فتح كرد. السد يكي از مدعيان فصل جديد ليگ ستارگان است. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.