بازگشت کیروش به ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلوس كیروش ســرمربي تيم ملي فوتبال ايران قرار است امروز وارد تهران شــود. او براي بررسي اردوهاي جديد تيم ملي فوتبال ايران به تهران بازميگردد. تيم ملي فوتبال ايران اواسط شهريور ماه دو بازي آخر خود را در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني روسيه برگزار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.