عصر شنبه سفر به عمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس روز سهشنبه هفته بعد در مرحله رفت يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا به مصاف تيم االهلی عربستان خواهد رفت كه اين بازی در كشــور عمان برگزار خواهد شد.بر همين اساس شاگردان برانكو روز شــنبه در ســاعت ۶۱ در فرودگاه امام خمينی (ره) حاضر خواهند شــد تا با پرواز 5۱:8۱ دقيقه راهی مســقط پايتخت عمان شوند.تيم پرسپوليس روز شنبه و در ساعت ۰۱ صبــح يك جلســه تمرينــی را برگزار خواهــد كرد و پــس از صرف ناهــار عازم فرودگاه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.