چين جهانی شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملی واليبال چين با پيــروزی مقابل كره جنوبی، صعود خــود به رقابتهای قهرمانی ۲018 جهان را قطعی كرد. در ادامه رقابتهای انتخابی مسابقات قهرمانی جهان، تيمهای چين و كره جنوبی از ساعت 15:۳0 ديروز به مصاف هم رفتند كه اين بازی با نتيجه سه بر صفر به سود شاگردان رائول لوزانو پايان يافت. چين سه ست اين مسابقه را با امتيازات 5۲ بر ‪5۲ 81،‬ بر 0۲ و 5۲ بر ۳۲ به سود خود رقم زد.

بــا اين نتيجه، چين ســه پيروزی و ٩ امتياز از 4 مســابقه خود كســب كرد و راهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲018 شــد. رقابتهای گروه اول انتخابی مسابقات قهرمانی ۲018 جهان در منطقه آسيا، از ٩1 تا ۳۲ مرداد در سالن حسين رضازاده اردبيل برگزار میشود.

تيمهای ايــران، كره جنوبــی، چين، قطر و قزاقســتان در ايــن رقابتها به مصاف هم میرونــد و در نهايت دو تيم برتر به رقابتهــای قهرمانی جهان كه ســال آينده بــه ميزبانی ايتاليا و بلغارستان برگزار میشود، میرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.