خسه از فيورنتينا فاصله گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارش رسانههاي ايتاليايي حاكي از آن است كه احتمال پيوستن خسه رودريگس، مهاجم اســپانيايي پاريســنژرمن به فيورنتينا در تابستان سال جاري كاهش پيدا كرده است.

فيورنتينا خواهان جذب مهاجم ســابق رئــال مادريد به صورت قرضي براي دو ســال با امكان خريد قطعي او در پايان ســال دوم شده بود و حتي نشريه گاتزتا دلواسپورت ايتاليا گزارش كرده بود كه طرفين به حصول توافق نزديك شــدهاند و PSG هم پذيرفته است كه بخشي از حقوق اين بازيكن اسپانيايي را بپردازد.

اكنون اما نشــريه كوريره دلواســپورت و شبكه اســپورت ايتاليا مدعي شــدهاند كه موانعي بر سر راه انتقال خسه به فلورانس قرار گرفته و احتمال پيوســتن او به تيم استفانو پيولي كم شده چون موضع طرف فرانسوي تغيير كرده اســت. اين دو رسانه اعالم كردهاند كه PSG ترجيح ميدهد خسه را به صورت قطعــي و در ازاي 25 ميليون يورو – همان رقمي كه براي خريد او از رئال مادريد پرداخت كرد – بفروشــد. در همين حال اســپورت ايتاليا مدعي شده است كه خسه شخصا تمايلي به بازي در فيورنتينا ندارد و منتظر دريافت پيشنهادي از ليگ برتر انگليس است.

ديلي ميل- مروان فاليني در بازي سوپرجام اروپا برابر رئال نه تنها بازي خوبي به نمايش گذاشت و باعث تحسين همه شد، بلكه حوادث عجيب و غريبي را از سر گذراند كه باعث شــد سوژه داغ شبكههاي اجتماعي شود. يكي از عكسهاي او كه در شبكههاي اجتماعي زياد ديده شــد، صحنه برخورد توپ با صورت اين هافبك بلژيكي اســت كه حاال يك طرفدار هنرمند منچستريونايتد تصوير آن را روي يك ديوار نقاشي كرده تا ماندگار شود. فاليني در آن بازي با سرخيو راموس هم برخورد كرد كه باعث شكســته شــدن سرش شد و چهره بانداژ شــده او را هم كه حالتي عجيب پيدا كرده بود، با ستارههاي فيلمهاي مختلف هاليوودي مقايسه كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.