جدايی عشوريزاد از كادر فني سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عشــوريزاد عضو كادر فني تيم سپيدرود كه طي سالهاي گذشته در كنار علي نظرمحمدي عضو كادر فني تيم قرمزپوش رشتي بود، به همكارياش با اين باشگاه پايان داد.

عشــوريزاد در هفتههاي اخير در تمرينــات و بازيهاي نماينده شهر رشــت در ليگ برتر حاضر شــده بود اما قبل از آغاز هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر به همكارياش پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.