سیبیلویمدرسه پیرمردها

Jeem - - الصفحة الأولى -

ترتیب میداد و شاخص

ترین آنها تماشای فیلمهای کودکانه در

سینما بود. فیلمهایی که بهطور معمول یکبار از

طرف مدرسه میرفتیم به تماشایشان می

و نشستیم و یکبار هم با خانواده، به مناسبت روزهای

شیرین بازگشایی مدارس مروری داریم بر این

فیلمهای خاطره انگیز. داستان زندگی و مشکلات پیرمردهایی که در خانه سالمندان زندگی میکردند، در اوایل دهه 70 به یکی از پرطرفدارترین فیلمهای کودکان آن زمان تبدیل شده بود . »مدرسه پیرمردها « داستان پسرک خردسالی به نام »عینکی « )علیرضا رئیسی) بود که برای نجات پیردمرد مهربانی به نام »سیبیلو « )علی اصغر گرمسیری) که توسط فرزندانش در یک خانه سالمندان پنهان شده بود، دست به ماجراجوییهای بانمک و هیجانانگیزی میزد. محبوبتری نهای سینمای ایران در این فیلم جمع بودند، از دارودسته پیرمردهای خانه سالمندان با بازی مهدی فتحی و سعید پورصمیمی گرفته تا اکبر عبدی به عنوان سرآشپز، مرحوم سروش خلیلی، گوهر خیراندیش و محمود و بیژن بنفشه خواه. الان که فیلم »مدرسه پیرمردها« را بعد از گذشت بیست وچند سال با نگاه حرفهای ببینیم میتوان آن را یک اثر کمدی اکشن سرشار از هیجان دانست که حتی با مقیاسهای امروز سینما هم نمره بالایی میگیرد، فیلمی که یک خط داستانی تمام عیار داشت و کارگردان اثر، تمام سعیاش را برای افزایش هیجان تماشاگر انجام داده بود و از تقابل تعدادی مرد کهنسال با یک پسربچه خردسال در یک اثر سینمایی، بهترین استفاده را کرده بود. کارگردان فیلم (علی سجادی حسینی) در آن زمان اثری را به کودکان و نوجوانان ایرانی ارائه کرد که پر از برنامهریزی، دوستی، تلاش و از خود گذشتگی برای رسیدن به هدف بود و در مجموع یک فیلم سازنده بود که شاید امروز هم نمونهای مانند آن پیدا شود، البته اگر بشود یک فیلم خوب در سینمای کودک و نوجوان پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.