شورولت کوروت ZR1 قبل از رونمایی لو رفت!

Vizhenameh - - NEWS -

به گفته منابع خبری قرار بود شورولت کوروت ZR1 بزودی در نمایشگاه دیترویت یا لسآنجلس رونمایی شود، اما این برنامه به دلیل منتشــر شــدن برخی تصاویر از امکانات فنی و ظاهر این مدل جدید شورولت کمی تغییر کرد. بدین ترتیب مدل پرطرفدار این کمپانی آمریکایی برای نخســتین بار در روز ۲1 نوامبر، یعنی یک روز قبل از نمایشــگاه دوبی رونمایی می شــود. گفته می شود قیمت این هیوالی آمریکایی در حدود ۰۲1 هزار دالر است که تقریبا ۰۴ هزار دالر بیشــتر از مدل Z06 اســت. البته مشتریان این مدل با اشتیاق کامل به خرید این خودرو خواهند پرداخت، چون شورولت کوروت ZR1 به پیشرانه V8 با نام LT5 مجهز است که ۰57 اسب بخار قدرت و ۰۲9 نیوتن متر گشتاور دارد.این قدرت یعنی رسیدن سرعت این مدل به بیش از ۰۴۳ کیلومتر در ساعت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.