راهاندازی ناوگان تاکسی هوایی در لس آنجلس

Vizhenameh - - NEWS -

به گفته یک شرکت آمریکایی به نام «اوبر» قرار است بزودی شبکه ای از هواپیماهای کوچک الکتریکی به عنوان تاکسی های هوایی در شهر لس آنجلس آزمایش و راه اندازی شــود. این طرح شامل شبکه ای از هواپیماهای کوچک و الکتریکی به نام UBERAIR می شود که ظرفیت جابجایی ۴ نفر را دارند و بیشــتر برای جابجایی مسافران در مناطق پر تردد و شــلوغ لس آنجلس اســتفاده خواهد شد. این تاکسی های هوایی می توانند با سرعت ۰۲۳ کیلومتر برساعت حرکت کنند و گفته می شــود با هزینه ای قابل قبول به مســافران خود، سرویس خواهد داد.« اوبر» پیش از این گفته بود قصد دارد شبکه خدمات خود را قبل از لس آنجلس تا سال ۰۲۰۲ میالدی در دبی و داالس نیز اجرایی کند. گویا بلندپروازی های شرکت اوبر تمامی ندارد و این شرکت امریکایی قصد دارد بزودی با همکاری ناسا یک سیستم مدیریت ترافیک برای تاکسیهای پرنده طراحی و راه اندازی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.