سرمایه گذاری نجومی تویوتا برای تحقیق و توسعه

Vizhenameh - - NEWS -

کمپانی تویوتا در سال جاری میالدی به طور نجومی هزینههای تحقیق و توسعه محصوالت خود را افزایش داده و به سقف 1/06 تریلیون «ین» رسانده که در واحد پول بین المللی، چیزی معادل 9/3 میلیارد دالر خواهد شد. تویوتا با این کار به دنبال سیستمهای محرک الکتریکی و فناوریهای جدید صنعت خودروسازی است که هم فناوریهای سخت افزاری و هم فناوریهای نرم افزاری را شامل میشود. تویوتا در 6 ماه قبل توانست 100 میلیارد ین یعنی چیزی معادل 879 میلیون دالر ذخیره کند که قصد دارد این درآمد را به تحقیقات و توسعه محصوالت جدید با سیستمهای محرک نوین اختصاص دهد. به گفته بسیاری از کارشناسان خودرویی ژاپن، تویوتا با هزینههای نجومی تحقیق و توسعه میتواند به یک رهبر واقعی در صنعت خودروسازی و تکنولوژی تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.