نسل جدید فولکسواگنGTI در راه است

Vizhenameh - - NEWS -

مدیرعامل فولکسواگن آمریکا از معرفی مدل اســتاندارد نسخه GTIتا یکسال آینده خبر داده که قرار است این سدان کامپکت به عنوان مدل 91۰۲ به بازار جهانی عرضه شود.در نگاه اول می توان متوجه شد که رینگهای بزرگتر، ماهیت اســپورت تری را به مدل جدید فولکسواگن داده که گویای ورود این کمپانی به نسل جدید محصوالت خود است. پلتفرم جدید MQB و دارا بودن بدنه بزرگتر نســبت به مدل های قبل اســت و همچنیــن دگرگونی در کابیــن از جمله دیگر تغییرات ظاهری اســت. این مدل که در واقع، نســخه GLI جی تی آی خوانده می شــود دارای پیشــرانه ۲ لیتری TSI موجــود در مدل های فعلی فولکسواگن اســت که خروجی ۰1۲ اسب بخار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.