سوپ دال عدس /عدس قرمز

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

دال عدس یا عدس قرمز............................. ۰۵۲ گرم اســتاک مرغ..................نیم لیتر یا بیشــتر بســتگی به نوع عدس دارد گوجه فرنگی درشت ....................... دوعدد نگینی شده پیاز درشت ...................................... دو عدد سرخ شده فلفل سبز ....................................... سه عدد خرد شده سیر .................................................. دو حبه رنده شده زنجبیــل تازه..................... یــک قاشــق مرباخــوری یــا پودرزنجبیل ................................. یکقاشقچایخوری زیره ............................................. یک قاشق چایخوری کاری ............................................ یک قاشق چایخوری زردچوبه ...................................... یک قاشق چایخوری فلفل قرمز ................................... یک قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز .......................... یک قاشق چایخوری نمک ..................................................... به میزان الزم گشنیز خرد شده در صورت تمایل ............ دو قاشق غذاخوری

نکته: طرز تهیه:

عــدس را کامــاً میشــوییم تــا کامــاً تمیزشــود .گوجــه را بــا مقــداری روغن داخل قابلمه تفــت میدهیم تا براق و کمی نرم شــود، عدس و اســتاک مرغ را اضافــه کرده، اجــازه میدهیم تا عدس خــوب پختــه شــود و کامــاً عــدس بــاز شــود و غلیــظ شود.ســپس مرحله دوم سوپ را آماده میکنیم.پیاز داغ درست میکنیم و داخل سوپ اضافه میکنیم. ادویهها را داخل تابه با کمی روغن تفت میدهیم تا عطرش بلند شود بعد سیر و فلفل را اضافه میکنیم کمی که تفت خــورد به ســوپ اضافه میکنیــم. اجازه میدهیم ســوپ قل بخورد و مزه بگیرد در آخــر مقــداری زرشــک و گشــنیز در صورت تمایل اضافه میکنیم.

این سوپ خیلی زود سفت میشود، غلظت این سوپ مهم است که نه خیلی رقیق باشد نه خیلی سفت ولی کاماً غلیظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.