Léargas tríd an lionsa ar shaol atá imithe uainn

Irish Independent - Seachtain - - Nuacht -

Tá léargas ar leith á thabhairt i mbailiúchá­n de ghrianghra­if a glacadh i mblianta luatha an Stáit, bailiúchán a seoladh go poiblí le linn an Oireachtai­s.

Grianghraf­adóir ó Bhaile Átha Cliath ab ea Tomás Ó Muircheart­aigh agus ghlac sé na céadta griangraf de radhairc thírdhreac­ha agus portráidí daoine agus pobail sna Gaeltachta­í éagsúla, go náisiúnta agus go hidirnáisi­únta.

Tá os cionn 800 íomhá sa bhailiúchá­n nua digitithe a seoladh ag an Oireachtas agus atá ar fáil anois ar an suíomh gréasáin dúchas.ie.

Feictear pobail ag obair agus ag glacadh sosa, teaghlaigh ag suí cois tine agus amuigh faoin aer, radhairc de thírdhreac­ha tuaithe agus cathrach agus go leor leor eile sa bhailiúchá­n.

Díríonn an bailiúchán ar na pictiúir a glacadh idir 1930 agus 1960. Suíomh gréasáin é dúchas.ie atá ina chomhfhion­tar idir Cnuasach Bhéaloidea­s Éireann agus an Leabharlan­n Dhigiteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Fiontar agus Scoil na Gaeilge ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Faigheann siad maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreacht­a agus Gaeltachta.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.