Ceisteanna T2

Irish Independent - Seachtain - - Le Plé! Réidh -

Fiosraigh na focail seo san amhrán agus cuir do chuid Gaeilge féin orthu.

Ceisteanna

1. Déan cur síos ar Mary.

2. Conas a mhothaíonn Máire Bhán faoina máthair?

3. Cé atá tuirseach?

4. Conas a mhothaíonn Mary faoina páistí? Gníomhaíoc­ht

Tarraing trí íomhá ón amhrán sna boscaí thíos, agus scríobh an líne a spreag iad in aice leo.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.