Ceisteanna

Irish Independent - Seachtain - - Le Plé! Réidh -

1.

2.

Cé chomh fada siar is a théann an amhránaíoc­ht in Éirinn? Cén fáth a bhfuil an téarma ‘amhrán sean-nóis’ conspóidea­ch?

3. Ainmnigh trí shaghas amhráin atá sa traidisiún.

4. Cad as a dtagann na hamhráin is sine atá againn go fóill?

5. Cén fáth ar tháinig deireadh leis na bardscoile­anna agus le ré na bhfilí?

6. Cén chaoi ar tháinig na hamhráin anuas trí na glúnta?

7. Cén fáth ar bailíodh na hamhráin?

Gníomhaíoc­ht

Fiosraigh na focail i gcló trom ar teanglann.ie agus ansin cuir in abairtí iad.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.