Mar is eol duit ó eagrán na seachtaine seo caite, is mór an dúil a bhí ag da Vinci san eitilt. Bhí leabhar nótaí aige lán d’eolas ar éin agus eitilt agus bhí leabhar nótaí eile aige lán de thuairimí agus sceitsí d’innill eitilte. Cé nár éirigh leis aon ch

Irish Independent - Seachtain - - Óg Seachtain -

Síle Ní Shéaghdha a chuir an t-eagrán seo le chéile. Is as Inis Córthaidh, i gContae Loch Garman di. Rinne sí B.Ed i gColáiste Mhuire Marino. Chaith sí blianta ag obair i ngaelscoil agus ceithre bliana ag obair ar fhoireann na Gaeilge i PPDS. Bhunaigh sí a comhlacht ‘Lámh Chúnta’ i mbliana agus soláthraío­nn sí áiseanna oideachais as Gaeilge do bhunscoile­anna.

Eagarthóir­eacht: Dearadh: Cúram Custaiméir­í: Ríomhphost: Más mian leat sonraí d’ordaithe do ‘Seachtain Óg’ a athrú, seol ríomhphost, le do thoil, chuig

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.