Amhráin ón taobh dorcha den saol atá ag teacht ó Dheoraí

Irish Independent - Seachtain - - Nuacht -

Tá breis is 75% de dhaltaí bunscoile na tíre den tuairim go bhfuil páistí idir 8-12 bhliain níos buartha faoin athrú aeráide ná mar atá daoine fásta.

B’in toradh tromchúise­ach amháin ar shuirbhé a rinne Cumann Ríoga Átha Cliath (an RDS) i measc 2,000 dalta bunscoile ar fud na tíre le déanaí. Bhí na daltaí sin i measc 12,000 a d’fhreastail ar Aonach Eolaíochta, ESB Science Blast, a reáchtálad­h san RDS an tseachtain seo caite.

Bhí lá speisialta ann don Ghaeilge mar chuid de Sheachtain na Gaeilge agus ghlac na daltaí thuas ó Ghaelscoil Chnoc na Ré i gContae Shligigh páirt ann i dteannta daltaí ó 115 scoil Ghaeilge agus Ghaeltacht­a eile.

Amhrán dar teideal ‘Sceimhlith­eoir’ an rian is déanaí atá eisithe ag an gceoltóir ‘Deoraí’ a chuir an lasair sa bharrach ag tús na bliana le rian nua leictreona­ch agus geallúint go mbeadh a thuilleadh uaidh le linn 2020.

Ach ar eagla na míthuiscea­na, ní sceimhlith­eoir polaitiúil an té atá luaite san amhrán seo ach fear atá ag ciapadh agus ag síorleanúi­nt bean óg agus ag cur imní uirthi. Go deimhin tá sí faoi sceimhle.

Jack Delaney ó Uíbh Fhailí - a thugann Deoraí air féin - atá freagrach as an togra ar leith seo agus tá sé tar éis trí bliana dá shaol a chaitheamh ag ullmhú na rianta ceoil is déanaí.

“Cumadh ‘Sceimhlith­eoir’ mar gheall ar dhuine ar leith a raibh droch-am aici agus í ina páiste.

“Cé gur shaor sí í féin ó na cúinsí sin - bhí sí fós faoi sceimhle faoi ina hinchinn.

“Sa bhfíseán léirítear an streachail­t nuair atá síceapatac­h sa tóir ar bhean óg.”

Ós rud é go dtagann an t-amhrán seo sna sála ar amhrán faoi dhaoine gan dídean - ‘Coincréit Fhuar’

- is cinnte gur amhráin ó thaobh dorcha an tsaoil atá i saothar Dheoraí sa bhailiúchá­n seo.

“Níl amhráin ghrá ar bith sa togra seo agus tá ábhair ar leith faoi chaibidil in go leor acu agus cuireann na físeáin go mór leis an scéalaíoch­t,” dar le Jack.

Tá tréimhse fhada caite ag Jack ag foghlaim a cheirde agus ag cur snas ar na hamhráin seo.

“Cé go bhfuil dornán grúpaí agus amhránaith­e le Gaeilge ann, ní dóigh liom go bhfuil go leor talamh nua á chruthú ó thaobh na healaíne is an cheoil de, saothar a mheallfadh daoine ó thaobh amuigh den phobal Gaeilge.”

Tá 11 rian cumtha ag Jack agus é ag iarraidh iad a eisiúint le linn na bliana seo. Beidh físeáin ag dul le go leor de na hamhráin.

“Cuidíonn na físeáin le scéal na n-amhrán a insint,” arsa Jack.

Tá ceol Dheoraí le fáil ar Spotify agus YouTube.

Deoraí: Jack Delaney

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.