FOCLÓIRÍN

Irish Independent - Seachtain - - Nuacht -

duit le céim eile a ghlacadh, post nua a fháil, cabhrú leat trí thréimhse dheacair, nó do rath a aithint?”

Lena rá ar bhealach eile: “Seo deis duit do chuid comhoibrit­he fir a mholadh – ar Lá Idirnáisiú­nta na mBan.” Go hiondúil dhéanfainn iarracht rud éigin searbhasac­h a scríobh anseo a thaispeána­nn cé chomh seafóideac­h is atá an scéal, ach tá mo chuid oibre déanta go maith dom sa chás seo.

Mar sin féin, chun deireadh a chur leis an tseachtain seo, ba mhaith liom Lá Idirnáisiú­nta na mBan sona déanach a bheannú dom féin. hand glóthach láimhe: gel

cáineadh: criticism

searbhasac­h: sarcastic

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.