FOCLÓIRÍN

Plean an Údaráis don Ghaeltacht

Irish Independent - Seachtain - - Nuacht -

sciamheola­í:

gineann: generates

iarsmalann­a: museums

Tá pacáiste beartas fógartha le teacht i gcabhair ar phobail agus ar chomhlacht­aí na Gaeltachta atá buailte de bharr na haicíde COVID-19.

Údarás na Gaeltachta a d’fhógair an plean tacaíochta agus eolais oíche Dé Luain, lá tar éis gur dúnadh tithe tabhairne agus beáir in óstáin ar fud na tíre. Anuas air sin tá iarsmalann­a agus ionaid oidhreacht­a á ndúnadh freisin.

Tá an turasóirea­cht i measc na tionscail is mó a ghineann ioncam don Ghaeltacht. Is féidir eolas iomlán a fháil faoi na beartais ina gcuimsítea­r deontais

beautician

feachtas maoinithe: fundraisin­g campaign agus scéimeanna meantóirea­chta ó www.udaras.ie.

“Tá Údarás na Gaeltachta ag obair go dlúth leis na heagrais forbartha pobail atá faoinár gcúram chun a chinntiú go bhfuil na tacaíochta­í agus an t-eolas cuí ar fáil acu,” a tugadh le fios i ráiteas.

“Chomh maith leis sin táimid ag moladh go leanfadh na heagrais forbartha pobail an treoir atá ag teacht ó áisíneacht­aí sláinte an Stáit i leith Covid-19.”

Mhol an tÚdarás do chomharchu­mainn agus eile cruinnithe fóin agus ar líne a reáchtáil seachas cruinnithe ar an láthair.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.