Meet­ing to form Cáirde an Dísirt

The Kerryman (South Kerry Edition) - - COMMUNITY NEWS -

AN Diseart is or­gan­is­ing a meet­ing to estab­lish Cairde an Dísirt on Thurs­day, Novem­ber 23, at 7.30pm. Cairde an Dísirt aims to be an in­clu­sive group made up of mem­bers of the com­mu­nity which will sup­port An Díseart. An Díseart is a re­source for the com­mu­nity pro­mot­ing Celtic Cul­ture and Spir­i­tu­al­ity as an in­te­gral part of West Kerry Her­itage.

The meet­ing, which will be facil­li­tated by Fr Pat Ah­erne, will be held at 7.30pm. Brief in­tro­duc­tions will be given by Sr. Dorothy Cois­tealbh, Tadhg Ó Dúsh­laine and Joan Nic Uid­hir. The com­mit­tee as­sures that all con­tri­bu­tions will be heard.

Tionól­far cru­in­niú chun Cairde an Disirt a chur ar an bh­fód ar an nDear­daoin, Samhain 23 7.30i.n. An rud atá i gceist ná cuireadh a thab­hairt don pobal páirt a gh­la­cadh in obair an Disirt, is ea obair an Dísirt ná oidhreacht chultúir agus spi­o­raldál­tacht Ciar­raí Thiar a thab­hairt linn sa 21ú aois. ‘S é an tAth Pat Ahearne, áisitheoir an chru­in­niú agus tar eis réamhrá ghearr ón tSúír Dorothy Cois­tealbh, Tadhg Ó Dúsh­laine agus Joan Nic Uid­hir , beidh deis ag gach éinne a dtu­air­imí a chur in iúl den cru­in­niú.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.