Tríú cnu­asach filíochta ó pheann Pheadair

The Kerryman (South Kerry Edition) - - COMMUNITY NEWS -

SEOLADH an cnu­asach filíochta is deire­anaí leis an bh­file Peadar Ó hUal­laigh in Áras Bhréanainn Bhaile an Fheirtéaraigh ar an Satharn, 10ú Fe­abhra.

Is é Tráth na Táirsí an tríú cnu­asach filíochta ó pheann Pheadair agus bhain an ceann seo Duais Oireach­tais amach ag Féile an Oireach­tais i gCill Airne mí na Samhna seo caite.

An file agus an t-údar ón Lei­thTriúch, Micheál Ó Ruairc a dhein an leab­har a she­o­ladh. Thug Micheál ardmho­ladh do Pheadar, go háirithe dá chuid dánta a bh­fuil léiriú iontu ar an meas atá aige ar an nádúr is ar an dúlra, go háirithe, áil­leacht Dhún Chaoin, an cean­tar ina mhaire­ann Peadar fé láthair.

Beatha agus sláinte agus neart an duine dhaonna a cheil­iúr­tar i ndánta eile agus tá dánta eile fós ann a dheineann ceil­iúradh ar na daoine a chuaigh i bh­fei­dhm ar Pheadar féin le linn a óige, sara mbain sé Corca Dhuib­hne amach, agus ina dhi­aidh sin na comharsana a roinn scéalta is sean­chas na Gaeilge leis, agus iad­san a chuir oil­iúint air mar fhile.

I measc na ndaoine sin a léiríonn Peadar ómós dó ina leab­har tá an Mon­signor Pádraig Ó Fian­nachta a stiúir Ceard­lann Filíochta sa Díseart sa Daingean a raibh Peadar ina bhall de ar feadh tamall maith de bh­lianta.

Ghabh Peadar féin buíochas le baill na Meithle Filíochta sin, leis na foil­sitheoirí Cois­céim, le hOidhreacht Chorca Dhuib­hne & le Coiste na Féile Bige Filíochta a thug cuireadh dó an seoladh a dhéanamh in Áras Bhréanainn agus a dhein an ócáid thait­neamhach a ea­grú i gcomhar le Peada agus leis an ealaíon­tóir San­dra Lan­ders.

Tráth na Táirsí, Cois­céim, 2018, ar díol ar €7.50

– Le Caitríona Ní Chathail

Photo by De­clan Malone

Peadar Ó hUal­laigh sign­ing a copy of his po­etry col­lec­tion ‘Tráth na Tairsí’ for Toos Mac Gear­ailt, with (left) Micheál Ó Ruairc who per­formed the of­fi­cial launch in Baile an Fheirtéaraigh on Satur­day evening.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.