בנט ושקד מציגים: התוכנית החוקתית להגבלת בג"ץ

אחרי שבג"ץ פסל שורה של חוקים, שני השרים מהבית היהודי יוצאים לקרב ודורשים להסדיר את היחסים בין ביהמ"ש לכנסת ולממשלה בין השאר, יכלול החוק החדש את התנאים לחקיקה שימנעו פסילה בידי בית משפט

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - מתי טוכפלד, עמ'

יו"ר הבית היהודי ושר החינוך השר נפתלי בנט ושרת המ שפטים איילת שקד הכריזו אתמול על תוכנית דרמטית, שמטרתה "השלמת חוקה בישראל אשר תביא להשבת האיזון בין שלוש הרשויות והסדרת היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת והממשלה". זאת בעק בות שורת פסילות חוקים בבג"ץ וביטול החלטות הממשלה והכנסת.

אחרי ראש השנה מתכוונים השניים להפיץ תזכיר חוק של חוק יסוד: החקי קה, שיכלול את פסקת ההתגברות של הכנסת מפני פסילות חוקים של בג"ץ וכן את חוק הלאום, גם הוא חוק יסוד, שלאחרונה נרמז על ידי בית המשפט העליון כי גם הוא עשוי להיפסל אם תוגש נגדו עתירה.

בבית היהודי אמרו כי "התוכנית גובשה לנוכח שורת פסקי דין שנית נו לאחרונה על ידי בית המשפט הע ליון והפרו את הסטטוס קוו שהתקיים לאורך שנים בין הרשויות המחוקקת והמבצעת לרשות השופטת".

במפלגה ציינו עוד כי "לפני כחודש קבע בית המשפט כי נתונה לו הסמכות לפסול דברי חקיקה שהכנסת איש רה, אך ורק בשל איכות הדיון. בפסק הדין שניתן זמן קצר לאחר מכן, רמז בית המשפט כי ניתן להתעלם מסעיף שמירת הדינים המופיע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סעיף שמירת הדינים הוא סעיף המשריין את דברי החקיקה שעיצבו את דמותה היהודית של ישראל, כגון חוק השבות. לא עברו יותר ממספר ימים, ופסק הדין שניתן בעניין התקציב הדו שנתי הודיע על פסילתו, באופן חסר תקדים, של סעיף המופיע בחוק יסוד. לאור אירועים אלו ועוד גיבשו השרים שקד ובנט תוכנית משפטית להשלמת חוקה ישראלית,

שתביא להסדרת היחסים בין הרשויות ותסייע בידי הממשלה להוציא לפועל את מדיניותה".

חוק יסוד: החקיקה החדש שיוזמים בנט ושקד יכלול בתוכו את פסקת ההתגברות, המסדירה מצבים שבהם פסל בית המשפט חוק והכנסת שבה ומחוקקת אותו בתנאים מסוימים.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.