אחרי שנכשל בקונגרס: צווים נשיאותיים לביטול סעיפים בתוכנית אובאמה קר

הנשיא טראמפ נחוש לנגוס בתוכנית הדגל של ממשל אובאמה ולהחזיר השקעות פרטיות ותחרותיות למערכת הבריאות בארה"ב ● בין שאר, יוכלו בעלי עסקים קטנים להתאגד ולהקים תוכניות בריאות

Israel Hayom - - כלכלה - חזי שטרנליכט

אמש לפי שעון ישראל, הנשיא טראמפ היה אמור לחתום על צו נוסף שמחליש את תוכנית הב ריאות של קודמו, הנשיא ברק אובא מה. הצו המדובר מנחה סוכנויות פדרליות לנקוט צעדים שונים באמ צעות חקיקה.

בין השאר, צוין בסוכנות הידיעות הכלכלית בלומברג, יוכלו בעלי עס קים קטנים בארה"ב להתאגד ברמה הלאומית, להקים איגודי תוכניות בריאות, ובאמצעותם לרכוש ביטו חים שלא במסגרת "אובאמה קר".

הצו החדש יאפשר גם את קיומן של תוכניות בריאות קצרות טווח, במת כונת של תעריפים מוזלים יותר, והוא יכלול גם מתן הטבות מס בתשלומי ביטוחי הבריאות.

נזכיר כי ניסיונותיו הראשונים של הנשיא טראמפ לביטול גורף של תוכ נית אובאמה קר לא צלחו בבית המחו קקים בוושינגטון. התוכנית המקורית של הנשיא טראמפ היתה לבטל את כל התוכנית של קודמו ולהציג תוכנית חדשה, אך נראה כי בשבועות האח רונים בנה צוותו של הנשיא טראמפ אסטרטגיה חדשה שפועלת באמצעות צווים נשיאותיים הפוגעים בהדרגה בלב תוכנית הבריאות אובאמה קר.

לפני כמה ימים חתם הנשיא טרא מפ על צו שיבטל חיוב של מעסיקים לרכוש אמצעי מניעה לעובדים בא מצעות תוכניות בריאות, מהלך שע לול להשפיע לרעה על עסקה שגיבשה חברת טבע למכירת התקן תוך רחמי בשם פאראגרד.

"קווי המדיניות המודגשים בצו הנ שיאותי הם התחלה של קו פעילות של הממשל, שיסייע בהקלה לאנשים שנפגעו מאובאמה קר", אמר אתמול לבלומברג אנדרו ברמברג, דירקטור במועצה למדיניות פנים של ממשל טראמפ.

לפי ההערכות, הצווים החדשים שמתמקדים בבעלי עסקים יהיו בעלי אפקטיביות מוגבלת, שכן הם אינם מאפשרים באופן ישיר לציבור הרחב ליהנות מהם.

לפי ההנחיות החדשות, המ עסיקים לא יוכלו להחריג עוב דים ולא לנצל כלכלית את הפר מיות שייגבו באמצעות הביטוחים. בכל מקרה, נראה כי לא מדובר בסוף פסוק ומדובר רק בצעד קטן נוסף של ממשל טראמפ במאמץ לביטול התו כנית של אובאמה ולהחזרת ההשק עות הפרטיות והתחרותיות במערכת הבריאות.

הצו החדש יאפשר את קיומן של תוכניות בריאות קצרות טווח במתכונת של תעריפים מוזלים יותר, והוא יכלול גם מתן הטבות מס בתשלומי ביטוחי בריאות

צילום: אי.פי.אי

טראמפ

צילום: אי.פי

אובאמה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.