הפגיות הטובות ביותר: שניידר, רמב"ם ושיבא

כך עפ"י נתוני משרד הבריאות ● דו"ח מצב הפגים חושף: פגים בארץ סובלים פי 3 מדימומים במוח ביחס למערב

Israel Hayom - - חדשות - מיטל יסעור בית אור

לרגל יום הפג הבינלאומי, שיצוין היום בכנסת: נב חרו הפגיות המצטיינות לשנה זו בישראל. הפגיות הנבחרות בקטגוריות בתי החולים הגדו לים הן הפגיות בשניידר, רמב"ם ושיבא; מבין בתי החולים הבי נוניים נבחרו הפגיות בוולפסון ובהעמק, ומתוך בתי החולים הקטנים - כרמל, פוריה והאנגלי בנצרת הן הטובות ביותר.

הפגיות המצטיינות קיב לו את הציונים הגבוהים ביותר בבקרות של משרד הבריאות, וע מדו במדדים שונים, בהם הפ חתת זיהומים, מניעת היפותר מיה והזנה בחלב אם, והן יקבלו מענק כספי ממשרד הבריאות. בסך הכל חולקו לפגיות 80 מי ליון שקלים. מהם 20 מיליון יוע דו לפרויקטים ייעודיים ותוכניות בפגיות, והיתר יחולק במענקים. הפגיות המצטיינות יקבלו מענק כפול, ואלו שהן מעל לממוצע יקבלו מענק גבוה פי .1.5

מחסור במיטות

לצד הפגיות המצטיינות, "הפורום למען הפגים" מפר סם היום את דו"ח מצב הפגים לשנת ,2017 החושף נתונים עגו מים. מהדו"ח עולה כי פגים בי שראל סובלים פי 3 מדימומים במוח בהשוואה לפגים במדינות המערב.

עוד חושף הדו"ח מחסור חמור של כ 35 אחוזים מהרופאים הנ חוצים לטיפול בפגים בפגיות. בפועל המחסור אף חריף יותר, מכיוון שבמדינת ישראל חסרים 60 רופאי ילדים לטיפול בתי נוקות שנולדו במועד, והרופאים בפגיות - החסרות כוח אדם מל כתחילה - נאלצים לטפל אף בהם על חשבון זמינותם לפגים המאושפזים בפגיות.

מהדו"ח עולה גם מחסור קרי טי במיטות טיפול נמרץ בפגיות בבתי החולים של הכללית, ומח סור חמור באחיות בפגיות בדרום.

יחד עם זאת, חל שיפור בשי עור הזיהומים הנרכשים בפ גיות: שכיחות זיהומים נרכשים בדם בפגים במשקל לידה מתחת ל 1,500 גרם ירד בכ 50 אחוזים במהלך שלוש השנים האחרו נות. שיעור הזיהומים הנרכשים גבוה פי 3-2 מהמקובל במערב. הדו"ח מצביע על כך שהקמת בנק חלב אם בישראל היא הכ רחית, וזאת כדי לאפשר שימוש נכון תחת פיקוח בתרומות חלב אם, החיוניות להתפתחות הפגים. לאחרונה, החליט משרד הבריאות להקים בנק חלב אם שיפעל תוך מספר חודשים בניהול מד"א.

צילום: הרצי שפירא

הפגייה בביה"ח רמב"ם

צילום: דוברות מרכז שניידר

הפגייה בביה"ח שניידר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.