בצל הזיכרון האישי והאובדן הלאומי - ניצבים אנו יחד

Israel Hayom - - חדשות -

מפקדי צה"ל, חייליו ועובדיו, כשבעה עשורים חלפו מאז פילח קול הצפירה את רחובות המ דינה בראשית ימיה ונסך דממה בארצנו, ושוב - עו צרים אנו מלכת. חדלים משגרת היום יום, עומדים ברחובות הארץ ובצידי הדרכים ונאלמים דום. בצל הזיכרונות האישיים והאובדן הלאומי ניצבים אנו יחד. פרוסים בבתי העלמין, באנדרטאות ההנצחה ובבסיסי צה"ל ונזכרים בחיים המשתקפים מבעד לחשכת הזיכרון. חייהם של חיילי צה"ל ומפקדיו, של אנשי קהילת המודיעין ומשרתי כוחות הביטחון, אשר נפלו יחד למען הגנת המולדת. חיים שהם מופת לגבורה ולנחישות; לדבקות עיקשת במשימה ולאהבת העם והארץ. ברגעים אלה, אנו נושאים עינינו אל עבר אלו אשר בזכותם נסללה דרכנו ואינם עוד. בענווה וביראת כבוד מתחייבים אנו, חיילי צה"ל ומפקדיו, להמשיך למלא את משימתם.

ביום זה אנו מרכינים את ראשינו לצד בני המש פחות השכולות - יקירינו אשר חשים מדי יום ביומו בגעגוע ובכאב חסר המזור. במסע ההתמודדות שבו נדרשו לצעוד נושאים אנו את החובה להיות להם לכתף תומכת. ביום זה נזכור את הנעדרים ואת הח ללים שמקום קבורתם לא נודע ונישא תפילה כי ישובו בנים לגבולם. לאור הרעות הנצחית הקושרת בינינו ובין אחינו למשימה, נבטיח להוסיף ולחזק את ידם של אלו אשר שילמו בעבור ביטחוננו בגופם ובנפשם - פצועי צה"ל.

מפקדים וחיילים, יחד, בתוך תחושת הכאב והגע גוע, עומדים אנו בקומה זקופה - ונושאים באחריות בת 70 השנים להבטחת ביטחון אזרחי המדינה ותוש ביה. בשם אותה האחריות, ניצב צבא ההגנה לישראל כצבא עם ממלכתי ומקצועי הפועל בלכידות למען מטרה אחת. בשם אותה האחריות, אנו מתייצבים כחומה בצורה מול כל איום, משמרים את צה"ל כצבא מוכן ועוצמתי, ופועלים למען מימוש ייעודנו המשו תף: להגן על המדינה ולהבטיח את קיומה.

"ה' עֹז ְלע ֵּן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ע לוֹ ם".יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ברוך!

הרמטכ"ל בטקס הנחת הדגל על קברי הנופלים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.