בת 13 אלף שנים: בירה בטעם של פעם

העדות הקדומה ביותר לייצור אלכוהול נחשפה בכרמל

Israel Hayom - - חדשות - דניאל סיריוטי

העדות הקדומה ביותר לייצור אלכוהול, לפני כ 13 אלף שנים, התגלתה במערת רקפת שבכרמל במחקר משותף של אוני ברסיטאות חיפה וסטנפורד.

האלכוהול, ככל הנראה סוג של בירה מדגנים מותססים, יוצר על ידי בני התרבות הנטופית, שחיו באותה תקופה באזורנו, והוא מק דים בכ 5,000 שנים את האתר הק דום ביותר עד כה, בצפון סין. "גי לינו את היכולות הטכנולוגיות של בני התרבות הנטופית דרך מגוון של כלים, וכעת אנחנו מגלים שהם ייצ רו בירה וצרכו אותה, ככל הנראה בטקסים מיוחדים", אמר פרופ' דני נדל ממכון זינמן לארכיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה, שמוביל את הח פירות במערת רקפת.

בני התרבות הנטופית, שחיו לפני כ 15,000-11,500 שנים, היו מה ראשונים בעולם לנטוש את חיי הנוודות ולעבור להתיישבות קבע הכוללת הקמת מבנים בעלי יסודות אבן. הממצא שנמצא באתר רקפת היה עשרות מכתשים החצובים באבן, בעומק של כמה עשרות סנטימט רים, מלפני כ 13 אלף שנים. המח קר הנוכחי, שלו היו שותפים פרופ' דני רוזנברג מאוניברסיטת חיפה וחוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, התמקד בבדיקת שרידי עמילנים ופיטוליתים המייצגים שרידי מש קעים שנמצאו במכתשים, ובמחקר של סימני שימוש מיקרוסקופיים. הבדיקה הראשונה הראתה עדויות לכמה דגנים שונים שאוחסנו באותם מכתשים, בין השאר חיטה, שעורה ופשתן. בבדיקה המיקרוסקופית הת גלו שרידים מיקרוסקופיים של גר גירי עמילן שעברו שינויים מורפו לוגיים, המתאימים לשינויים שעובר גרגיר עמילן בתהליך התססה. לדברי החוקרים, העדויות מראות שהמכת שים שימשו לאחסון של דגנים לפני ואחרי התססה.

המכתשים שהתגלו בחפירה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.