במקום הראשון בעשיית עסקים - אשדוד

Israel Hayom - - העולם - * הטור נכתב בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

אחד הגורמים הדומיננטיים בהשפעה על ההצלחה של עסקים קטנים הוא הסביבה העסקית הקרובה - הרשות המקומית. זו התחנה הראשונה שבה העוסק נתקל ברגולציה, ולעיתים היא גם המכ ריעה. לכן הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה החליטה להתחיל כבר משם את ליווי העסקים. במסגרת זו היא ערכה את מדד הרשויות ‪.(Doing Business)‬

במדד מדורגות 50 רשויות מקו מיות בישראל ובו בחנו את התנה לות הרשויות אל מול עסקים קטנים ובינוניים בעיר. הדירוג מאפשר לכל רשות להשוות את ביצועיה לרשויות אחרות במגוון משתנים אחידים הנ מדדים באופן אובייקטיבי, הקשורים גם לגישה שלהן כלפי עסקים חדשים בפרט ועסקים ככלל.

המדד מתעדכן אחת לשנה ומשקלל שלושה דירוגים שונים בכל רשות. הדירוג הראשון הוא נגישות המידע, איכות המידע לעסקים והיקפו, וקלות השימוש באתר האינטרנט של הרשות.

הדירוג השני הוא מדד "סבסוד אר נונה" , שנבנה באמצעות השוואה של הארנונה העסקית מול ארנונת המגו רים וממוצע הארנונה העסקית ביחס ל 50 הרשויות המשתתפות במדד. הדירוג השלישי הוא שביעות רצון בעלי העסקים. שביעות הרצון מה רשות נבדקת באמצעות סקר בקרב עסקים מקומיים, שבוחן היבטים שו נים של התנהלות הרשות המקומית.

שלושה דירוגי שביעות רצון

כל אחד מהפרמטרים מדורג בנפ רד, כך שלכל רשות יש שלושה די רוגים נפרדים של נגישות המידע, סבסוד הארנונה ושביעות הרצון. על סמך שלושת הדירוגים נבנה דירוג סופי, שבו כל אחד משלושת הדירו גים קיבל משקל לפי חשיבותו ואיכות הנתונים שנאספו לגביו. דירוג סקר שביעות רצון מקבל 63% מהציון הסו פי, דירוג מדד סבסוד ארנונה - 30% ודירוג תוצאות בדיקת נגישות המידע של אתרי האינטרנט משלים, עם .7%

המדד מחולק לשלוש קבוצות לפי גודל הרשות )מספר התושבים(. דורון שוורץ, תושב אשדוד, העיר שהגיעה למקום הראשון במדד, אומר כי "בעי ניי, אשדוד זו עיר מצוינת לעסקים. האוכלוסייה כאן תחרותית ורוצה לה צליח, למרות כל הקשיים".

דורון הוא הבעלים של בית הספר לגלישה באשדוד - "פסיפיק דרים" שפעיל יותר מ 38 שנה. הוא רואה בחיבור לים את החיבור "לגדולה שבך" ומאמין כי השקעה בפיתוח מיומנויות מוטוריות, רגשיות וחברתיות בילדים ובבני נוער מגדלת דור של מבוגרים בעלי עולם תוכן מחובר לטבע ובעלי כישורי חיים ויכולת מסוגלות.

"מדובר בשילוב של ספורט הדורש תנועה ותכנון, ריכוז ושליטה, מפעיל את שתי האונות במוח והופך את האדם פעיל בצורה המקדמת אותו. לימוד גלישה הוא הפתרון הנדרש לאתגרים שהילדים של היום מתמודדים עימם, וזמין גם למבוגרים הרוצים לקחת פסק זמן מתלאות היום יום", אומר שוורץ.

הוא מוסיף כי "הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מסייעת בכל התחו מים וחשוב שהיא מעורבת גם בראייה מקומית. עשיתי אצלם שני קורסים, והם עשו לי שיעור אישי להקמת אתר אינטרנט ומימנו לי כשני שלישים מה עלות של הקמת האתר. בלי העזרה שלהם בלמידת הרשתות החברתיות לא הייתי מצליח בתחילת דרכי לה גיע להרבה מהלקוחות שלי, כי עדיין לא הייתי מוכר".

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מסביר כי "העסקים הק טנים והבינוניים מהווים כוח מרכזי בשוק העסקי בישראל, ויש חשיבות עליונה לבוא לקראתם ולהעניק להם את הכלים והתנאים הנדרשים על מנת להתפתח, לגדול ולשמור על פעי לות העסק.

"זוהי השנה השלישית שבה אנו עו רכים את מדד הרשויות המקומיות כדי לשקף את המצב הקיים, לעודד את הרשויות המקומיות לשפר ולשנות היכן שנדרש למען העסקים ברשות, וכמו כן לציין את הרשויות המצטיינות ששמות את העסקים הקטנים והבינו ניים בראש מעייניהן".

עסקים קטנים ובינוניים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.