השחרור בוטל: הסייען לרוצחי הדס מלכא ז"ל יישאר בכלא

בית המשפט ביטל את קיצור עונשו של האני דארי ● הנימוק העיקרי: ניצל את היותו אזרח ישראלי כדי לסייע לשב"חים להיכנס לישראל ● נתניהו: "החלטה נכונה"

Israel Hayom - - חדשות - גדי גולן, כתבנו בדרום

נשאר בכלא: בית המשפט לע ניינים מנהליים בבאר שבע קיבל את עתירת הפרקליטות נגד הח לטת ועדת השחרורים לשחרר שחרור מוקדם את האסיר האני דארי, תושב ישראל, אשר עם תושב השטחים הסיע את השב"חים שביצעו את הפי גוע בשער שכם בירושלים ביוני אש תקד, שבו נרצחה לוחמת מג"ב הדס מלכא ז"ל.

בכך בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות, שלפיה הוועדה, בין היתר, לא נתנה משקל למסוכנות הנשקפת מהאסיר כעולה מחומרת העבירות שביצע, ובפרט בהיותו תושב ישראל אשר ניצל זאת כדי לסייע לשוהים בלתי חוקיים להיכנס לתחומי מדי נת ישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בירך על החלטת בית המשפט לבטל את קי צור העונש, ואמר כי "זו ההחלטה הנכו נה. מרצחים וסייענים צריכים להיענש במלוא החומרה ולמצות את עונשם עד תום".

ככל הנראה, גם פנייתו של אביה של הדס, דוד מלכא, לשופטים, טרם ההחל טה, עשתה את שלה. מלכא פנה לשופ טים וביקש כי ישאירו את האסיר בכלאו ולא ישחררו אותו טרם זמנו. "אנחנו מתנגדים בתוקף לשחרורו", אמר מלכא באולם בית המשפט, "הכאב שלנו הוא נורא. מה שנותר לנו הוא לבכות, ואנ חנו עושים את זה כל היום, כל יום. מאז אותו יום מר וגורלי".

כזכור, האסיר נידון לתקופת מאסר של 14 חודשים, לאחר שהודה והורשע בביצוע עבירות של גרימת מוות בר שלנות והסעת שב"ח בנסיבות מחמי רות. בישיבת בוועדת השחרורים קיבלה הוועדה את בקשתו של האסיר לניכוי שליש ממאסרו, והורתה על שחרורו המוקדם על תנאי, בניגוד לעמדת הפ רקליטות. בעקבות זאת, הוגשה הע תירה. בית המשפט, בראשות השופטת יעל רז לוי, ציין בהחלטתו שביטלה את החלטת ועדת השחרורים כי החלטתה "חורגת ממתחם הסבירות. ראש וראשית בשל כך שוועדת השחרורים לא נתנה את המשקל הנדרש למסוכנות העולה ממעשיו של המשיב, שלא פחתה במי דה מספקת, ועל כן המשיב לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח שאותה מסוכנות פחתה או אוינה".

עוד קבע בית המשפט: "כתושב יש ראל מוטלת עליו חובת זהירות מוגב רת לביטחון הציבור, והמשיב במעשיו ברשלנות בדרגה גבוהה, באופן שבו נהג בכך שנסע במכוון בדרכים עוקפות כדי לאפשר את כניסת תושבי השטחים לישראל, הפר באופן בוטה את החובה המוטלת עליו".

צילום: יהודה פרץ

הדס מלכא ז"ל

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.