נדידת היבשת: האירופאים מתחילים לאהוד את ישראל

סקרים שערכו מכוני מחקר באירופה עבור משרד החוץ מגלים: בשנת 2017 שיעור התומכים בישראל עלה ב ,5% ונרשמה ירידה בשיעור המתנגדים ● מהפך בבריטניה - לראשונה שיעור האוהדים עולה על הלא אוהדים

Israel Hayom - - חדשות - אריאל כהנא

האם דעת הקהל האירופית משנה את יחסה לישראל? סקרים שערך משרד החוץ במר בית מדינות אירופה מצביעים על עלייה ברורה בשיעור האהדה לי שראל, ועל ירידה ברורה בשיעור ההתנגדות למדינה.

המגמה כוללת גם את מדינות מערב אירופה כגון גרמניה, ספרד, איטליה ובריטניה, ששנים רבות נח שבות לגרעין הקשה של העוינות לי שראל ביבשת.

הסקרים נערכו בשנת 2017 ונו תחו בחודשים האחרונים במשרד החוץ. המגמה העולה מהם משתלבת עם ממצאים של מכוני מחקר אחרים ועם בדיקות שהמשרד עורך, וכן עם סקרים אחרים שנערכו ב 2018 אשר חיזקו את הממצאים.

הסקרים התקיימו כאמור ברוב מדינות אירופה בשתי פעימות, בת חילת 2017 ובסופה, כחלק ממערך בדיקות שיטתי של היחס לישראל בעולם. ערכו אותם מכוני סקרים המ תמחים באותן מדינות, בקרב מדגמים של 1,000 איש ובאופן שלא זוהו כס קרים מטעם מדינת ישראל.

השאלה שנשאלה היתה, "האם יחסך לישראל אוהד או בלתי אוהד?" הסוקרים לא בדקו סוגיות פוליטיות, כגון העניין הפלשתיני או איראן וחי זבאללה. עם זאת, בבדיקות אחרות שנערכו זוהתה מגמת שיפור גם בהיבטים אלה.

אז מה אפשר ללמוד מהסקרים? בגרמניה, המדינה החשובה באיחוד האירופי, חלה עלייה של שני אחוזים באהדה לישראל לאורך 2017 והיא הגיעה ל .41% בד בבד, ההתנגדות לישראל ירדה מ 35% ל .31%

בבריטניה חל מהפך. בתחילת 2017 שיעור מתנגדי ישראל היה גדול יותר משיעור התומכים 39%) נגד ו 32% בעד(. בסוף השנה התמי כה זינקה ב 8 אחוזים והתייצבה על .40% לצד זאת, שיעור המתנגדים ירד בשישה אחוזים ל .33%

בספרד צמח מספר תומכי ישראל בשבעה אחוזים והגיע ל .40% מנגד, ירד שיעור המתנגדים לישראל בש בעה אחוזים ל .32% בפורטוגל עלה שיעור התומכים בחמישה אחוזים והגיע ל .48% שיעור המתנגדים ירד מ 35% ל .30%

ברומניה הגיע שיעור תומכי יש ראל ל 56% בסוף 2017 לעומת 49% בתחילת השנה. מנגד, שיעור המת נגדים נותר קבוע, על 17% לערך.

ישראל והשינוי הגלובלי

משקלול הנתונים עולה כי באיחוד האירופי כולו חלה עלייה של חמישה אחוזים באהדה לישראל וירידה של אחוז אחד בהתנגדות.

בתחילת 2017 הגדירו עצמם 38% כתומכי ישראל, ובסופה עלתה הת מיכה ל .43% שיעור המתנגדים לי שראל בתחילת השנה היה 30% וירד ל 29% בסופה.

במשרד החוץ מסבירים את התפ נית ביחס לישראל בשילוב של כמה גורמים. פקיד בכיר הבקי בנתו נים אמר ל"ישראל היום" כי בראש ובראשונה הבעיות המטרידות את אירופה, דוגמת משבר הפליטים, המתיחות עם ממשל טראמפ, המצב הכלכלי והברקזיט, דוחקות הצידה את סוגיות החוץ, ובכללן הסוגיה הפלשתינית.

"פעם כשאמרו באירופה 'המזרח התיכון' ההקשר המיידי היה ישראל", אמר הפקיד, "כיום כשאומרים 'מזרח תיכון' האירופאי הממוצע חושב על סוריה ועל הפליטים".

הסבר שני, לדבריו, נעוץ בהיחלשות התקשורת המ סורתית ובהתחזקות הר שתות החברתיות, שם יכולה ישראל להציג את העובדות בלי שתעוות או תסונן על ידי מערכת עי תונאית. נימוק שלישי הוא "ההכרה בכך שישראל היא נכס".

"התמונה חוזרת בכל היבשת: הציבור האירופאי, ולא רק הוא, לומד לזהות את ישראל עם החוזקות של המדינה, ובהן קדמה טכנולו גית, חקלאות חכמה, תעשיית סייבר ועוצמה מודיעינית", אמר הפקיד, "חלו שינויים גלובליים שישראל יצאה מורווחת מהם. אנחנו כמשרד החוץ עושים מאמץ שיטתי קרוב לעשר שנים לחשוף את ה'נכסיות' של ישראל, וזאת גם כחלק מהמ דיניות של ראש הממשלה להיפתח לזירות אחרות, באפריקה, באסיה ובאמריקה הלטינית.

"המאמץ הזה התחיל בפרויקט המיתוג הוותיק של 'ישראל שמ חוץ לסכסוך' וכעת, אחרי שנים רבות, אנו רואים את פירותיו לא רק בדעת הקהל אלא גם בקשרים כלכליים ומדיניים שאנו מפתחים. ההכרה מצליחה לנו, ושותפים לה הרבה גורמים ישראליים".

ראש הממשלה נתניהו אמר בש בוע שעבר בעת מפגש עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, כי יש שיפור ביחסה של דעת הקהל האירופית לישראל ונראה כי כיוון לנתונים האלה. בתוך כמה שבועות יתבררו נתוני הסקרים שנערכו באירופה בשנת ,2018 וההערכה במשרד החוץ היא שהמגמה החיובית תתחזק.

בכיר במשרד החוץ מסביר: "בסיבות - הסוגיה הפלשתינית נדחקה בגלל בעיית הפליטים, וקמפיין ממושך של הצגת ישראל כנכס"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.