הגורם העיקרי לתאונות: אי מתן זכות קדימה להולכי רגל

כולם מדברים על הסכנות באופניים החשמליים, אבל מספר התאונות הקטלניות הגבוה ביותר ב 2017 נגרם דווקא מנהגים שלא נתנו זכות קדימה להולכי רגל ● הסיבה השנייה לתאונות: נהיגה במהירות מופרזת, ואחריה אי שמירת מרחק ומעבר בין נתיבים ● מנכ"ל "אור ירוק": "ישראל היא אחת ה

Israel Hayom - - חדשות - שלומי דיאז

63 תאונות קטלניות, עם הרוג אחד לפחות, אירעו ב 2017 בשל אי מתן זכות קדימה להולכי רגל - יותר מאשר כל סיבה אחרת לתאונת דרכים שאירעה באותה השנה. כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המ בוססים על נתוני המשטרה.

לאחר שנים שבהן נהיגה במהירות מופרזת היתה הסיבה המרכזית לתאונות הדרכים הקטלניות, בשנת 2017 חל שינוי ונהיגה במהירות מו פרזת נמצאת במקום השני בדירוג הסיבות לתאונות הדרכים הקטלניות.

על פי נתוני הלמ"ס, ב 2017 איר עו 295 תאונות קטלניות בסך הכל.

62 תאונות דרכים קטלניות איר עו ב 2017 בגלל נהיגה במהירות מופרזת.

מומחי תחבורה נוהגים לקשור בין נהיגה במהירות מו פרזת לבין תאונות שנגרמו בשל אי שמירת מרחק בין כלי הרכב 27) תאונות( ותאונות שנגרמו בשל מעבר בין נתיבים .(32)

במילים אחרות, בחיבור שלוש הסי בות הללו, אירעו באותה השנה 121 תאונות קטלניות הקשורות לנהיגה במהירות מופרזת או לנגזרותיה )אי שמירת מרחק ומ עבר בין נתיבים, כאמור( - 42 אחוזים מהתאונות הקטלניות בכלל באותה השנה.

לטענת אור ירוק, הדברים מקבלים חי זוק גם מדו"ח שפר סמה בשנת 2017 המועצה האירופית לבטיחות בדרכים ,(ETSC) שקובע כי מהירות מופר זת/לא הולמת את תנאי הדרך, היא אחד הגורמים המר כזיים לתאונות דר

פרויקט מיוחד

כים באירופה. מהדו"ח עולה עוד כי בחינה של האמצעים המרכזיים שיושמו במדי נות שבהן נרשמו הצלחה וצמצום של מספר ההרוגים, מצביעה על שני גו רמים מרכזיים.

הגורם הראשון הוא השקעה ראויה של תקציבי מדינה ומחויבות לבטי חות בדרכים. השני הוא חיזוק מערך האכיפה.

כחלק מחיזוק מערך האכיפה הושם דגש על שני נושאים מרכזיים בתאונות הדרכים - נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה בהשפעת אלכוהול.

"המדינה חייבת לפעול"

מנתוני המשטרה לשנת 2017 אפשר לראות כי מתוך 15,860 תאונות דר כים, 10,814 היו תאונות עם כלי רכב פרטי )כ .(70%

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.