מתחילת השנה: גירעון של 24.1 מיליארד שקלים

בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גירעון של 4.8 מיליארד ש' בלבד ● האוצר: אין סיבה לדאגה - גביית המסים נדחתה בשל החגים ● הוצאות הממשלה עלו ב 7%

Israel Hayom - - כלכלה -

אריאל ויטמן וזאב קליין

הבחירות מתקרבות והגירעון תופח. לפי אומדן ראשוני של הגירעון ונתוני התקציב, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה (ינואר-ספטמבר) שנערכו על ידי החשב הכללי באוצר, נמצא כי בחודש ספטמבר בלבד נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 8.4 מיליארד שקלים. לטענת האוצר, הגירעון הגבוה נובע בעיקרו מכך שבשל חגי תשרי שחלו השנה בספטמבר רשות המסים אפשרה דחייה בתשלומי מע"מ לתחילת אוקטובר.

כמו כן, אומרים באוצר, גם תשלוג מי מס הכנסה לחודש ספטמבר נדחו לאוקטובר. ההערכה היא כי נדחו תשג לומי מסים בסדר גודל של 6.1 מיג ליארד שקלים. לולא הדחייה, היה מסג תכם הגירעון בחודש ספטמבר בג3.2 מיליארד שקלים. באוצר מסבירים כי בנתוני 2017 נכללו הכנסות מסים חריגות שקיבלה המדינה ממכירת מוג בילאיי והכנסות מ"מבצע דיבידנד".

למרות ההסברים של משרד האוצר, ראוי לציין שההכנסות לקופת המדיג נה מעסקת מכירת מובילאיי ,2017גב גבוהות ככל שיהיו, תרמו רק 4 מיג ליארד שקלים למאזן. נכון לסוף חודש ספטמבר ומאז תחילת השנה עמד הגיג רעון על 24.1 מיליארד שקלים. מדובר בגירעון מצטבר עצום. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הגירעון בג8.4 מיליארד שקלים. תקג ציב שנת 2018 תוכנן כך שהגירעון השנתי יעמוד על 38.5 מיליארד שקג לים - 2.9% מהתמ"ג. נכון לעכשיו, הגירעון המצטבר בג21 החודשים האחג רונים (אוקטובר 2017 עד ספטמבר )2018 עומד על 3.35% מהתמ"ג.

כאמור, באוצר הסבירו כי "גירעון מצטבר זה כולל את חודש ספטמבר ,2018 שבו היו הכנסות מסים נמוג כות באופן חריג, כך שבנטרול דחיית המסים הגירעון היה עומד על 2.9% מהתמ"ג. נוסף על כך, 12 החודשים האחרונים כוללים גם את חודש דצג מבר ,2017 שבו היו הכנסות מסים נמוכות באופן חריג (הפרשה לקרן מס רכוש). לפיכך קשה להסיק כרגע מנתוני ספטמבר על הגירעון הצפוי לשנת 2018 כולה".

הוצאות הממשלה הסתכמו בחודש ספטמבר 32.6גב מיליארד שקלים. ובסך הכל מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה 236.8גב מיג ליארד שקלים, נתון זה משקף עלייה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך שאפשר לומר שהממשלה מוציאה יותר ומבזבזת יותר מבשג נים עברו.

צילום: נעם ריבקין פנטון

שר האוצר משה כחלון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.