Мәтіні Әл­жан Құ­сай­ы­но­ва фото Ва­ле­рий Ди­мов, Ер­кеш Шә­ке­ев­тің же­ке мұраға­ты

Tengri - - Kazakhstan -

Ба­тыр­хан Шү­ке­нов пен «А-сту­дио» то­бы­ның орын­да­уын­да есті­ген ән­дер­дің арқа­сын­да біз Ер­кеш Шә­ке­ев­ті көп жыл­дан бері біле­міз және жақ­сы көре­міз. Қазір ақын және ком­по­зи­тор нео­клас­си­ка­лық жанр­дағы му­зы­ка жа­са­уда. Ұлы­бри­та­ни­я­ның әй­гілі үш ор­кест­рі­мен он екі ви­нил­дік пла­стин­ка жа­зып, Лон­дон­дағы кон­церт­ке дай­ын­да­лу­да. Ол біз­ге са­на­мы­зды оя­тып, жа­ны­мы­зды та­зар­та­тын му­зы­ка­ны сый­ла­у­ын жалға­сты­ра тү­су­де.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.