Ат бәй­гесі мау­сы­мы­ның жа­бы­луы

Tengri - - Kazakhstan -

Бұры­нғы Кеңес Одағы­ның ең ескі ип­по­дром­да­ры­ның біріне ба­ру мүм­кін­ді­гін қалт жі­беріп ал­маңы­здар, оған 87 жыл тол­ды. Ал­ма­ты ип­по­дро­мы салт мі­нетін және желісті жы­лқы тұқы­мын сы­най­тын ор­та­лық ретін­де 1930 жы­лғы на­урыз ай­ын­да ашыл­ды. Бүкіл әлем­ге та­ны­лған асыл тұқым­ды ай­ғыр, 1960 жы­лғы Олим­пи­а­да чем­пи­о­ны Аб­сент осын­да бап­тал­ды. Ма­у­сым­ның жа­бы­лу күнін­де мұн­да жа­ры­стар өт­кізіледі және жүл­де­лер ой­на­ты­ла­ды, олар: күз­гі жүл­де, ат бәй­гесі мау­сы­мы­ның жа­бы­лу жүл­десі және әр жыл­дар­дағы ағы­л­шын асыл тұқым­ды жы­лқы­ла­ры­ның ара­сын­дағы қо­шта­су жүл­десі, оларға ұты­стар ті­гу­ге бо­ла­ды. Айт­пақ­шы, жай жұ­мыс күн­дері ип­по­дро­мға экс­кур­сия жа­са­уға тап­сы­рыс бе­ру­ге: атқо­ра­лар­ды, жат­ты­ғу­лар­ды көру­ге, ша­бан­до­з­дар­мен сөй­ле­су­ге, сон­дай-ақ атқа салт мініп жү­ру са­бақта­рын алуға бо­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: 15 қа­зан, Ал­ма­ты ип­по­дро­мы, Ома­ров к-сі, 10а, тел. +7(727)294-86-02.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.