Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

Форт-ко­чин­ге Де­ли арқы­лы же­ту­ге бо­ла­ды. «Эйр Аста­на» Ал­ма­ты – Де­ли марш­ру­ты бой­ын­ша ап­та­сы­на 7 рет және Аста­на – Де­ли марш­ру­ты бой­ын­ша ап­та­сы­на 3 рет тұрақты рей­стер орын­дай­ды.

То­лық ақ­па­рат алу үшін біздің airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­қ­пен ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Де­ли­де Ко­чин­ге ба­ра­тын жер­гілік­ті рей­стер­дің біріне оты­ры­ңы­здар. Форт-ко­чин әу­е­жай­дан 30 км жер­де ор­на­ласқан.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.