Мәтіні Әл­жан Құ­сай­ы­но­ва фото Shutterstock

Tengri - - Destination -

Гань­су про­вин­ци­я­сы Қы­тай­дың ең шетін­де ор­на­ласқан, ол — Ас­пан асты елінің сол­түстік-ба­тыс фор­по­сты. Осы өңір әлем­ге ең ал­ды­мен Ұлы Жі­бек жо­лы­ның арқа­сын­да бел­гілі бол­ды.

Бұ­дан көп ға­сыр­лар бұрын нақ осы жер­ден, Ду­нь­ху­ан қақ­па­сы арқы­лы са­уда­гер­лер­дің ке­ру­ен­дері Ор­та­лық Азия да­ла­ла­ры­мен Еу­ро­паға қы­тай­дың дәстүр­лі баға­лы затта­рын — жі­бек, неф­рит, оқ-дәрі мен қағаз та­сы­ған. Кері қа­рай дәл осы қақ­па арқы­лы әу­ел­ден кон­фу­ци­ан­дық Қы­тай­ға көр­шілер­дің дін­дері: Үн­дістан­нан буд­дизм, Еу­ро­па­дан хри­сти­ан­дық және араб ис­ла­мы сы­на­лап еніп оты­рған. Бұл жер­дің ел­де­гі ең муль­ти­мә­де­ни өңір­лер­дің бірі бо­лып оты­рға­ны таң қал­дыр­май­ды, бү­гін­де мұн­да Қы­тай­дағы шағын ха­лы­қтар­дың өкіл­дері тұра­ды. Ти­бет­те­гі ла­ма­и­стік мо­на­сты­рь­лар дүн­ген­дер мен ұй­ғыр­лар ме­шіт­терінің мұ­на­ра­ла­ры­мен, қы­тай­лар­дың даост­ық храм­да­ры­мен және монғол­дар­дың буд­да­лық да­цан­да­ры­мен бей­біт қа­тар­ла­сып тір­шілік ете­ді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.