Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

Гань­су про­вин­ци­я­сы­на Үрім­ші арқы­лы же­ту­ге бо­ла­ды. «Эйр Аста­на» Ал­ма­ты­дан Үрім­ші­ге — ап­та­сы­на 7 рейс және Аста­на­дан Үрім­ші­ге ап­та­сы­на 6 рейс жа­сай­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­қ­пен ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Үрім­ші­ден іш­кі рей­стер­дің бірі­мен Гань­су про­вин­ци­я­сы­ның әкім­шілік ор­та­лы­ғы — Лан­чжоу­ға, ал Лан­чжоу­дан ав­то­бу­спен неме­се так­си­мен Юнц­зин­ге же­ту­ге бо­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.