Аяз­ды Мәс­кеу

Tengri - - Destination -

Cool Moscow Москва мо­роз­ная

мәтіні Са­ра Силм фо­то Shutterstock

Көп адам­дар, неге екені бел­гісіз, Мәс­ке­уді қы­спен бай­ла­ны­сты­ра­ды. Ва­си­лий Бла­жен­ный со­бо­ры­ның Қы­зыл алаң­да мың-мы­ң­дап са­ты­ла­тын шы­ны су­ве­нир­шар­лар­дағы қар жа­мы­лған күм­без­дері си­яқты, қа­ла­ның өзі де жа­па­лақтап жа­уған ап­пақ қар­дың ая­сын­да та­ма­ша көрі­нетіні да­у­сыз. Мәс­ке­удің мүл­де қорқы­ны­шты емес қат­ты аяз­да­ры шын мәнін­де — Мәс­ке­умен та­ны­су үшін ең ке­ре­мет мез­гіл.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.