Лай шы­ға­ра­тын жа­нар­та­у­лар

Tengri - - Destination -

Мін­дет­ті түр­де Әзір­бай­жан­ның та­биғи ке­ре­мет­терінің бірі — лай шы­ға­ра­тын жа­нар­та­у­лар­ды көріңіз­дер. Ол үшін Ба­ку­ден мем­ле­кет­тік

Го­бу­стан қо­ры­ғы­на ба­ры­ңы­здар. Жа­нар­та­у­лар­дың ең үл­кені Гин­нес ре­корд­тар кіта­бы­на ен­гізіл­ген: одан бөлініп шы­ға­тын газ тұтанған кез­де жа­лын­ның тілі 1000 метр биік­тік­ке дей­ін кө­теріледі. Көле­мі кі­шірек жа­нар­та­у­лар жай ға­на кө­піреді және газ шы­ға­ра­ды, гид тіп­ті со­лар­дың біре­уін жағуға да рұқ­сат ете­ді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.