Қа­ла сыр­тын­дағы се­ру­ен

Tengri - - Destination -

Қа­ла­ның төңіре­гін ве­ло­си­пед­пен ара­лап зерт­теу үшін Хой­ан­ның жа­зық ланд­шаф­ты мін­сіз бо­ла­ды. Ве­ло­си­пед­ті күніне 1 дол­ларға жалға алуға бо­ла­ды. Паль­ма­лар, тып-ты­ныш жаға­жай бар­ла­ры қор­шаған, ал­тын құм­ды An Bang Beach жаға­жайы жап-жа­сыл күріш алқап­та­ры­ның бой­ы­мен жүр­ген­де қа­ла­дан 30 ми­нут­тық жер­де ор­на­ласқан. Жаға­жай­ға ба­ра жатқан­да, тө­бесі шо­шақ ши қал­пақ ки­ген жер­гілік­ті фер­мер­лер­дің көк-жа­сыл егіс да­ла­ла­ры­ның бой­ы­мен ази­я­лық буй­вол­дар­ды же­тек­теп ба­ра жатқан­да­рын көресіз­дер.

Cam Kim ара­лы­на да ве­ло­си­пед­пен же­ту оңай. Мұн­дағы жағ­дай мүл­де басқа­ша. Осы тып-ты­ныш арал­да сіз­дер ағаш ұста­ла­ры­ның Kim Bong де­рев­ня­сы­на кез­де­сесіз­дер, он­да аға­шқа ою-өр­нек са­ла­тын ұста­лар өз­дерінің ше­бер­лік­терін шы­ң­дап, са­уда­гер­лер­дің үй­лері мен Хой­ан­ның мә­жіліс зал­да­рын бе­зен­діріп, өз­дерінің ата-ба­ба­ла­ры­ның ға­сыр­лар­дан ке­ле жатқан дәстүр­лерін жалға­сты­ра­ды.

Қа­ла­дан ты­ныш қа­ра жол­мен шы­ғы­сқа қа­рай жүр­ген­де, кө­зе­шілер­дің Thanh Ha де­рев­ня­сы­на тап бо­ла­сыздар. Жер­гілік­ті ше­бер­лер 500 жыл­дан астам уақыт­тан бері әсем нақы­шты тәрел­ке­лер, то­стаған­дар мен әше­кей­лер жа­сап ке­леді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.