Вин­таж­ды Лон­дон

Tengri - - Destination -

Vintage London Вин­таж­ный Лон­дон

мәтіні Пол Барт­летт фо­то Shutterstock

Лон­дон — әлем­де­гі ең ірі ан­ти­квар­лық ба­за­ры­нан ба­стап жер­гілік­ті шағын ба­зар­ларға дей­ін­гі өте көп жай­ма ба­зар­ла­ры­мен та­ны­мал болған қа­ла. Вин­таж­ды сән­ге, ан­ти­ква­ри­атқа және басқа да түр­лі таңға­жай­ып заттарға құ­мар адам­дар осы ара­дан өз­дері ұна­та­тын әй­те­уір бір затты та­бу­ла­ры мүм­кін, ең ба­сты­сы, са­тып алу кезін­де са­уда­ла­су­ды ұмыт­пау ке­рек. Тиім­ді мә­мі­ле жа­са­са ала­ты­нал­май­тын­да­ры­ңы­зды тек­се­ру үшін біз сіз­дер­ге Лон­дон­да ба­руға бо­ла­тын ең жақ­сы бес ба­зар ту­ра­лы әң­гі­ме­леп бе­ре­міз.

Лон­дон­ның заттар мен киім-ке­шек­тер са­та­тын ба­зар­ла­ры әр түр­лі са­ты­лым­дар­ды құр жі­бер­мей­тін адам­дар­ды маг­нит­ше тар­тып тұра­ды, сол ба­зар­лар­дан ре­тро сти­лін­де­гі заттар­дан ба­стап си­рек ви­нил­дік дис­кілер­ге, ке­ре­мет ан­ти­ква­ри­атқа және қол жұ­мысы­ның киі­міне дей­ін­гінің бәрін де та­буға бо­ла­ды.

London’s flea markets are a magnet for bargain hunters with everything from vintage clothing to rare vinyl records, fine antiques and handmade accessories, on sale in a plethora of markets in every corner of this hotspot for lovers of all things retro.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.